haptonomisch systemisch werk

Weten wat je voelt en voelen wat je weet.

Authentieke haptonomie is de wetenschap van de affectiviteit zoals Frans Veldman (grondlegger van de haptonomie) bedoelt heeft.

Zin, inhoud en betekenisverlening aan het persoonlijke leven binnen de menselijke samenleving. Zo schrijft Frans Veldman op de kaft van zijn boek “Levenslust en Levenskunst”

Praktisch gezien is de leer van de authentieke haptonomie een bewustzijnsproces waarbij het gaat om de ontmoeting en het pure voelen wat er zich in het hier en nu aandient zonder het: hoe, wat of waarom ‘te bedenken’ Niks meer en niks minder.

Systemisch werk berust op het idee dat we allemaal onderdeel zijn van systemen (groeperingen) waarbij we in verbinding met elkaar staan en ieder zijn eigen plek inneemt. Het veld is het “geheel” waar iedereen binnen een bepaald systeem met elkaar verbonden is.

Systemisch werk gaat uit van drie systemische wetten: binding, ordening en balans. Onderlinge betrokkenheid, afhankelijkheid en structuur vormen een systeem

Familie opstellingen is een “tool” binnen het systemisch werk om inzicht te krijgen in jouw plek binnen je familiesysteem en hoe jouw persoonlijke transformatie van Binding naar verbinding is verlopen. Van een familieband naar saamhorigheidsgevoel.

Ordening gaat over de sociale orde die recht doet aan de veiligheid en voorspelbaarheid. Ordening is nodig om de rust binnen een systeem te bewaken. Balans (evenredigheid) tussen geven en (aan)nemen, de balans tussen gever en ontvanger om een schoon geweten en de onderlinge gelijkwaardigheid te behouden. Bij ouders en kinderen is het anders en ligt meer de nadruk op het “ben jij er voor mij of ben ik er voor jou” een gezonde onderlinge verhouding tussen ouders en kinderen is altijd dat de ouders er voor de kinderen zijn.

De balans tussen geven en aannemen of schuld en onschuld gaat ook over ‘vereffenen’ Als iemand jou iets heeft aangedaan voel je de behoefte aan genoegdoening om in het reine te komen van jouw schuld, in de zin van ‘je hebt het laten gebeuren’.